• Σχόλιο του χρήστη 'Dr. Konstantin Karras' | 30 Αυγούστου 2020, 14:03

    Άρθρο 253 28 Αυγούστου 2020, 14:16 | Μαρία Τζήκα Άρθρο 253 – Μη ύπαρξη πρόνοιας για τους υφιστάμενους υπαλλήλους του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού στην έδρα του ΣΑΕ Στηρίζω το αίτημα της Μαρίας Τζήκα.