• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΜ' | 30 Αυγούστου 2020, 14:25

    Πολύ σωστά ο νομοθέτης στο προσχέδιο του Οργανισμού του ΥΠΕΞ τον Μάρτιο 2020, δεν ανέφερε τις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης ΑΠ 14718/27.7.2016 & ΑΠ 14719/27.7/2016, για τον κλάδο των Συμβούλων & Γραμματέων Επικοινωνίας του Νόμου 4339/2015. Και αυτό διότι ο συγκεκριμένος Νόμος ψηφίστηκε τον Οκτώβριο 2015, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τον κλάδο, χωρίς τη συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης και εξυπηρετούσε επιδιώξεις μίας ολιγομελούς ομάδας. Δεν μπορεί να ισχύουν για τις προαγωγές των ήδη υπηρετούντων Γραμματέων Β’ ή νεοεισερχόμενων συναδέλφων τα κριτήρια του Άρθρου 195, ενώ για τους παλαιότερους συναδέλφους του κλάδου ΣΓΕ τα κριτήρια να διαφοροποιούνται. Ο Νόμος πρέπει να είναι ίδιος για όλους. Για αυτό η ένταξη του κλάδου ΣΓΕ στο ΥΠΕΞ, θα πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά στα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 195 & 199 του Οργανισμού.