• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΝ' | 30 Αυγούστου 2020, 17:18

    Άρθρο 250, Παρ.5 - Μεταβατικές διατάξεις για την ένταξη των υπάλληλων του Κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας Η υπηρεσιακή κατάσταση του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας [σύμφωνα με τις διαπιστωτικές πράξεις του 2016] δεν μπορεί να αντέξει την υποβολή σε κριτήρια της κοινής λογικής, και φυσικά έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ισχύουν στους υπόλοιπους κλάδους του ΥΠΕΞ, αλλά και με όσα προβλέπονται να ισχύσουν μελλοντικά για τους νεώτερους υπαλλήλους αυτού του κλάδου εντός του ΥΠΕΞ. Υπάλληλοι του κλάδου ΣΓΕ με έργο στην ΚΥ και σε Γραφεία Τύπου Εξωτερικού με 20 έως και 35 έτη συνεχούς υπηρεσίας βρίσκονται καθηλωμένοι στον βαθμό του [σχεδόν νεοεισερχόμενου] Γραμματέα Α' ενώ άλλοι με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας και με κύριο προσόν διάφορες εύνοιες ή/και ιδιότυπες μοριοδοτήσεις, έχουν φτάσει στον βαθμό του Συμβούλου Α΄ και πιθανόν να είναι υποψήφιοι για τους βαθμούς του Γενικού Συμβούλου Β ΄ και Α΄. Σε όχι λίγες περιπτώσεις υπάλληλοι της ίδιας σειράς αποφοίτησης από την ΕΣΔΔΑ είναι πιθανό να έχουν διαφορά έως και 5 βαθμών χωρίς να συντρέχει κάποιος ισχυρός σχετικός λόγος (πειθαρχικό παράπτωμα, αποτυχία σε δοκιμασία, λιγότερο σημαντικό έργο ή κακή αξιολόγηση) - συμβαίνει κάτι τέτοιο στους άλλους κλάδους του ΥΠΕΞ; Και είναι νοητό να συνταξιοδοτηθούν υπάλληλοι του κλάδου με τον βαθμό που συναδελφοί τους έχουν αποκτήσει με 2-5 χρόνια υπηρεσίας; Πέραν των νομικών/συνταγματικών ζητημάτων που πιθανόν εγείρονται (πρβλ.: http://www.opengov.gr/ypex/?c=423 & http://www.opengov.gr/ypex/?c=447) πως αναμένεται να λειτουργήσει μια τέτοια κατάσταση στο εργασιακό περιβάλλον του ΥΠΕΞ στην περίπτωση κατατάξης στη βάση των διαπιστωτικών πράξεων του 2016; Ο νομοθέτης πρέπει να προνοήσει για την εξασφάλιση σχετικών συνθηκών καλής επικοινωνίας και συνεργασίας στη βάση δίκαιων ρυθμίσεων. Πρέπει συνεπώς να λάβει υπόψη του το προηγούμενο της ομαλής ένταξης στο ΥΠΕΞ του κλάδου των ΟΕΥ στη βάση μιας «φυσιολογικής» υπηρεσικής κατάστασης αλλά και την αρχή της ισονομίας και ίσης μεταχείρισης υπαλλήλων του ίδιου και παρεμφερών κλάδων υπαλλήλων και να μην νομιμοποιήσει παλαιότερες αυθαιρεσίες!