• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΚ' | 31 Αυγούστου 2020, 00:35

    Ενημερώνω κάποιους συναδέλφους του Κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας που επικαλούνται την αρχαιότητα, ότι το άρθρο 199, όπως και τα αντίστοιχα άρθρα για τους άλλους Κλάδους (168, 192) είναι ξεκάθαρα. Η προαγωγή κατά σειρά αρχαιότητας μετά από αυτοτελή κρίση ισχύει μόνον εντός του ενιαίου βαθμού (Ακόλουθος έως Γραμματέας Α΄ και Σύμβουλος Β΄ έως Σύμβουλος Α΄) και όχι από ενιαίο βαθμό σε ενιαίο βαθμό (Γραμματέας σε Σύμβουλο, Σύμβουλος σε Γεν. Σύμβουλο). Οι προαγωγές από Γραμματέα σε Σύμβουλο και από Σύμβουλο σε Γεν. Σύμβουλο ΔΕΝ γίνονται κατά σειρά αρχαιότητας, αλλά ΚΑΤ’ ΕΚΛΟΓΗ και ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ (παράγραφος 4). Όσοι λοιπόν επικαλούνται την αρχαιότητα με την κρυφή ελπίδα από Γραμματείς να γίνουν Σύμβουλοι ή από Σύμβουλοι να γίνουν Γεν. Σύμβουλοι πλανώνται. Οι Γραμματείς θα ενταχθούν ως Γραμματείς και οι Σύμβουλοι θα ενταχθούν ως Σύμβουλοι ανεξάρτητα από τα χρόνια προϋπηρεσίας τους στον Κλάδο. Επιπλέον, όπως προκύπτει από το προηγούμενο της ένταξης των ΟΕΥ στο βαθμολόγιο του ΥΠΕΞ (Ν. 3196/2003, άρθρο 22), αυτή έγινε όχι με βάση την αρχαιότητα, αλλά σύμφωνα με τους βαθμούς που είχαν στο πρώην ΥΠΕΘΟ. Οι ΟΕΥ τότε είχαν πέντε βαθμούς (Γεν. Σύμβουλος, Σύμβουλος, Ακόλουθος, Γραμματέας Α΄ και Β΄). Οι Γεν. Σύμβουλοι εντάχθηκαν στο βαθμό του Γεν. Συμβούλου, οι Σύμβουλοι ΟΕΥ εντάχθηκαν στον βαθμό του Συμβούλου ΟΕΥ Α΄, οι Ακόλουθοι ΟΕΥ στο βαθμό του Συμβούλου ΟΕΥ Β΄ και οι Γραμματείς ΟΕΥ Α΄ και Β΄ εντάχθηκαν στο ενιαίο βαθμό του Γραμματέα ΟΕΥ Α΄, Β΄ και Γ΄. Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω προηγούμενο των ΟΕΥ, η ένταξη των Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας στο βαθμολόγιο του ΥΠΕΞ μπορεί να γίνει μόνον με βάση την υπάρχουσα βαθμολογική κατάταξη του ΥΨΗΠΤΕ, όπως αυτή προέκυψε από τις διαπιστωτικές πράξεις.