• Σχόλιο του χρήστη 'Υπάλληλος ΥΠΕΞ' | 31 Αυγούστου 2020, 00:32

    Από το άρθρο 248 προκύπτει το εξής παράδοξο. Ο απόφοιτος ΕΣΔΑ που διορίζεται ως απλός διοικητικός υπάλληλος έχει ως εισαγωγικό βαθμό τον βαθμό Γραμματέα Α', ο οποίος αντιστοιχεί στον Γραμματέα Πρεσβείας Α', Γραμματέα ΟΕΥ Α' και Γραμματέα Επικοινωνίας Α'. Ωστόσο, ο επίσης απόφοιτος ΕΣΔΑ που διορίζεται στους (απαιτητικότερους) κλάδους του ειδικού μισθολογίου ξεκινά από Ακόλουθος ΟΕΥ ή Ακόλουθος Επικοινωνίας και θα έχει πάντοτε τουλάχιστον 8 χρόνια καθυστέρηση στην εξέλιξή του ως προς την ΑΥΑ σε σχέση με τους συναποφοίτους του απλούς διοικητικούς υπαλλήλους ΠΕ. Η ρύθμιση αυτή δημιουργεί δυσμενή διάκριση εις βάρος των αποφοίτων ΕΣΔΑ που διορίζονται στους κλάδους του ειδικού μισθολογίου, αντί να αναγωρίζει τις αυξημένες ευθύνες που αναλαμβάνουν. Αντίστοιχα ισχούν και για τους διπλωματικούς υπαλλήλους που με τη ρύθμιση του άρθρου 248 εμφανίζονται να εξελίσσονται ως προς την αποζημίωση εξωτερικού με την ίδια ακριβώς ταχύτητα που εξελίσσονται και οι Διοικητικοί Γραμματείς και με πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση απ' ότι οι Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ! Ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζεται η αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής φαίνεται να είναι αντιστρόφως ανάλογος των απαιτήσεων που υπάρχουν για κάθε κλάδο. Όσο λιγότερες ευθύνες αναλαμβάνει ένας υπάλληλος, τόσο καλύτερα αμοίβεται!