• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΟ' | 31 Αυγούστου 2020, 07:07

    Αναφορικά με τις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης ΑΠ: 14718/27/7/2016 για τους Συμβούλους Επικοινωνίας και Α.Π. 14719/27/7/2016 για τους Γραμματείς Επικοινωνίας του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, σημειώνονται τα εξής: Βάσει του άρθρου 1 του Ν.261/1968, για διάστημα 5 ετών η Διοίκηση μπορεί να ανακαλέσει διοικητικές πράξεις. Ωστόσο, ανάκληση διοικητικής πράξης μπορεί να γίνει για αδικίες που αφορούν δημόσιο συμφέρον, αλλά στην περίπτωση του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας δεν υφίσταται θέμα δημοσίου συμφέροντος. Απαγορεύεται η αναδρομικότητα ισχύος ενός Νόμου. Δεν είναι δυνατόν να γίνει ανάκληση διοικητικής πράξης με αναδρομική ισχύ Νόμου. Δηλαδή να ανακληθεί η προηγούμενη κατάταξη (εν προκειμένω αρίθμηση) με νεότερο Νόμο. Ο νεότερος νόμος μπορεί να ρυθμίσει μόνον τους όρους κρίσης για τις επόμενες κενές θέσεις που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κατάταξη. Ο Κλάδος νομικά παραμένει στο καθεστώς που βρίσκεται και μεταφέρεται με τους βαθμούς τους οποίους φέρει. Υπάρχει το δικαίωμα στο βαθμό για τον καθένα που τον έχει αποκτήσει. Το ΠΔ μεταφοράς στο ΥΠΕΞ αναγνωρίζει τον Κλάδο, ο οποίος διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις. Δεν μπορεί να αξιολογηθεί ο Κλάδος εκ του μη όντος. Η κατάταξη (Α.Π. 14718/27.7.2016 για τους Συμβούλους Επικοινωνίας και Α.Π. 14719/27.7.2016 για τους Γραμματείς Επικοινωνίας) αποτελεί μία Διοικητική Πράξη, για την οποία υπάρχει το τεκμήριο της νομιμότητας και η εκτελεστότητα. Η εν λόγω Διοικητική Πράξη δεν έχει προσβληθεί, δεν έχει ανακληθεί από τη Διοίκηση και δεν έχει ακυρωθεί από Δικαστήριο. Οποιαδήποτε αλλαγή στα κριτήρια κατάταξης, που θα οριστεί με το νέο Οργανισμό του ΥΠΕΞ, θα αφορά μόνον αυτούς που θα κριθούν για Σύμβουλοι και Γενικοί Σύμβουλοι στις εκάστοτε κενές θέσεις που θα προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου. Συνεπώς, οι διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης ούτε μπορούν να ανακληθούν, ούτε μπορούν να καταργηθούν, ούτε μπορούν να απαλειφθούν. Οι διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης δεν είναι à la carte. Κρατάμε ότι θέλουμε και απαλείφουμε ότι δεν μας βολεύει. Υπάρχει η έννομη τάξη που ορίζει αυτά τα ζητήματα και οι προσωπικές στοχεύσεις κάποιων δεν μπορούν υποβάλουν τον Κλάδο σε αυθαίρετες πράξεις.