• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνης' | 31 Αυγούστου 2020, 09:08

    Άρθρο 248, παρ.2 Σκανδαλώδης η αντιστοίχιση βαθμών διπλωματικών και διοικητικών υπαλλήλων. Καταστρατηγείται η αρχή της ισότητας και συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος του διπλωματικού κλάδου.