• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννα Ζαχαράκη, Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης' | 31 Αυγούστου 2020, 12:02

    ΄Αρθρο 253 Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης θεωρεί την ανασύσταση του Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού ΣΑΕ σημαντική. Για να μπορεί να εργαστεί το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού είναι επίσης σημαντικό να είναι εφοδιασμένο με την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη.