• Σχόλιο του χρήστη 'Τατιάνα Λεονάρδου' | 31 Αυγούστου 2020, 13:17

    Ο νεοσύστατος κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (άρθρο 249, παρ.1α) δεν ικανοποιεί τα θεμελιώδη προαπαιτούμενα του συστήματος κλάδων στη δημόσια διοίκηση, που είναι η εξειδίκευση των καθηκόντων, η διασύνδεσή τους με το εκπαιδευτικό επίπεδο και οι προϋποθέσεις αξιολόγησης και ανάληψης θέσεων ευθύνης. Σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών, για τους υπαλλήλους των οποίων ορίζονται σαφώς τα χαρακτηριστικά, οι αρμοδιότητες, ο τομέας άσκησης καθηκόντων, οι όροι εξέλιξης και αξιολόγησης κ.α., για τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού υπάρχει μία γενική αναφορά στο ότι οι υπάλληλοι ασκούν τα καθήκοντα που ανάγονται στη Διεύθυνση της Β’ Γενικής Διεύθυνσης στην οποία τοποθετήθηκαν, χωρίς να περιγράφονται και να διακρίνονται με σαφήνεια. Η δυνατότητα που τυπικά παρέχεται για την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου θα αποδειχτεί στην πράξη κενή περιεχομένου, εφόσον δεν ορίζονται οι όροι και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα είναι αυτή δυνατή. Αντιθέτως, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή αντιστάθμιση για τους υπαλλήλους που ήδη κατέχουν θέσεις ευθύνης στη ΓΔΔΟΕΠ παρόλο που σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου «οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και τυχόν άλλες παροχές που είχαν στο Υπουργείο από το οποίο προέρχονται, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς». Στην πραγματικότητα, οι υπάλληλοι της ΓΔΔΟΕΠ θα στερηθούν δικαιωμάτων που ήδη κατέχουν και ασκούν, όπως το να υπηρετούν σε Μόνιμες Αντιπροσωπείες της χώρας μας στο εξωτερικό σε θέματα αρμοδιότητας της ΓΔΔΟΕΠ, δυνατότητα η οποία, σύμφωνα με το παρόν Σχέδιο Νόμου, δεν παρέχεται για τα επόμενα 4 χρόνια, κατά τα οποία υποχρεούνται να υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία.