• Σχόλιο του χρήστη 'Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κυκκώτης' | 12 Δεκεμβρίου 2012, 10:29
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    στο άρθρο 03 να προσθεθεί "ή όπου κρίνει η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ με κριτήριο την καλύτερη λειτουργικότητα του και με κριτήριο εκεί που οι Απόδημοι θα καλύπτουν πλήρως τα εξοδα λειτουργίας του χωρίς να επιβαρύνεται το Ελληνικό Κράτος. Το Κέντρο του ΣΑΕ μπορεί να λειτουργεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και εκ περιτροπής σε μεγάλη πόλη του Εξωτερικού που διαβιούν Απόδημοι κατόπιν προτάσεως φορέα Αποδήμων η Εκκλησιαστικης αρχής που συνεργάζεται με το ΣΑΕ"