• Σχόλιο του χρήστη 'Ντάβος Παναγιώτης' | 28 Μαΐου 2018, 10:32

    Στην παράγραφο 2 η φράση "εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων" πρέπει να αλλάξει σε "εντός τριών (3) ετών από την επίσημη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων" γιατί έτσι δίνετε τη δυνατότητα κάποιος να κρατάει "κρυμένες" από το ευρύ κοινό τις καταστάσεις και να τις δημοσιεύσει μετά από τρία χρόνια ώστε κανείς να μην προλάβει να εναντιωθεί.