ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων ρύθμισης αδειοδότησης επιχειρήσεων από τα επιμελητήρια

Με τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που ρυθμίζουν αναλυτικά τα θέματα αδειοδότησης: α. των Επιμελητηρίων και των Ενώσεών τους και β. του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εισάγεται η καινοτόμος διαδικασία της αδειοδότησης από τα επιμελητήρια, προκειμένου να ενισχυθούν οι υπάρχουσες δομές αδειοδότησης και να μειωθούν οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις.Στα επιμελητήρια, θα συσταθεί υπηρεσία χορήγησης αδειών η οποία θα πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με τη συνδρομή του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) εξασφαλίζοντας έτσι τις βασικές αρχές της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, ακεραιότητας, διαφάνειας όπως και την επίτευξη υψηλών επιπέδων τεχνικής επάρκειας που απαιτεί το πολύπλευρο αντικείμενο της αδειοδότησης. Έτσι για πρώτη φορά δίδεται η δυνατότητα στα επιμελητήρια να εμπλακούν ενεργά και ισότιμα με τις ήδη υπάρχουσες αδειοδοτούσες αρχές, τις διευθύνσεις ανάπτυξης των Περιφερειών, στη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων αποτελώντας ένα αξιόπιστο συνεργάτη της Πολιτείας. Τα επιμελητήρια ως αδειοδοτούσες αρχές θα χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, [...]

Περισσότερα »
12 Νοεμβρίου 2012, 15:0013 Σχολιάσιμα Άρθρα29 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμος Παπαδημητρίου, θέτει από σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης».Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 10/01/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. [...]

Περισσότερα »
10 Ιανουαρίου 2018, 14:0010 Άρθρα20 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Νόμος Πλαίσιο για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και την Εποπτεία αγοράς προϊόντων
Νόμος Πλαίσιο για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και την Εποπτεία αγοράς προϊόντων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης θέτει από σήμερα 2/11/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:15 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου πλαισίου με τίτλο «Νόμος Πλαίσιο για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και την Εποπτεία αγοράς προϊόντων».Σκοπός και βασικά σημεία του Νόμου:Σκοπός αυτού του νόμου – πλαισίου είναι:α) η θέσπιση ενιαίων αρχών και διαδικασιών που διέπουν την εποπτεία και τους ελέγχους,β) η εισαγωγή κοινών μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εποπτείαςγ) ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αρχών και των υπαλλήλων που ασκούν εποπτεία, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ελεγχόμενων οικονομικών φορέωνΒασικά σημεία του σ/ν πλαισίου:1. Επιπλέον των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών (νομιμότητας, αναλογικότητας κλπ) εισάγονται ειδικές αρχές και κανόνες που ολοκληρώνουν ένα σαφές και συνεκτικό πλαίσιο αρχών για την εποπτεία και την ελεγκτική δραστηριότητα (πχ προτεραιότητα υποστήριξης της συμμόρφωσης, της επιλογής ενεργειών για μείωση ή αποτροπή του κινδύνου κλπ).2. Προσδιορίζεται με σαφήνεια το περιεχόμενο της εποπτείας και εισάγεται ενιαία μεθοδολογία σχεδιασμού και στόχευσ [...]

Περισσότερα »
10 Νοεμβρίου 2017, 15:0026 Άρθρα73 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014_104_ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμος Παπαδημητρίου, θέτει από σήμερα 14/9/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29/9/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00. [...]

Περισσότερα »
29 Σεπτεμβρίου 2017, 16:0016 Άρθρα9 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα
Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμος Παπαδημητρίου, θέτει από σήμερα 11/07/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:35 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το πλαίσιο αρχών και στόχων του «Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών».Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση του περιεχομένου του ανωτέρω σχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 21/07/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.Νέα ημερομηνία λήξης διαβούλευσης: 28/07/2017, 15:00Ο Υπουργός Οικονομίας και ΑνάπτυξηςΔήμος Παπαδημητρίου [...]

Περισσότερα »
28 Ιουλίου 2017, 15:001 Άρθρα16 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμος Παπαδημητρίου, θέτει από σήμερα 11/7/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου ‘Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας’.Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 14/7/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 Ο Υπουργός Οικονομίας και ΑνάπτυξηςΔήμος Παπαδημητρίου [...]

Περισσότερα »
14 Ιουλίου 2017, 16:0039 Άρθρα100 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών»
Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών»

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμος Παπαδημητρίου, θέτει από σήμερα 19/06/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου ‘Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών»’.Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Ο Υπουργός Οικονομίας και ΑνάπτυξηςΔήμος Παπαδημητρίου [...]

Περισσότερα »
7 Ιουλίου 2017, 15:0011 Άρθρα50 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»
«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμος Παπαδημητρίου, θέτει από σήμερα 12/04/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:40 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο υπουργικής απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», το οποίο αποτελεί τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014).Η τροποποίηση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης αποσκοπεί στη διαρκή προσαρμογή της νομοθεσίας στην εξέλιξη της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 24/04/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ [...]

Περισσότερα »
24 Απριλίου 2017, 15:0015 Άρθρα113 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
«ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
«ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, θέτει από 21-2-107 και ώρα 17:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων». Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διευκολύνει την επίτευξη ρύθμισης των συνολικών οφειλών των βιώσιμων επιχειρήσεων τόσο προς τον ιδιωτικό τομέα, όσο και προς το Δημόσιο, στοχεύοντας διά της ορθολογικής διευθέτησης ή ακόμη και απομείωσης των χρεών των αυτών στη συνέχιση της λειτουργίας τους, διασφαλίζοντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας και εξυγιαίνοντας ταυτόχρονα το τραπεζικό σύστημα, ώστε να στηριχθεί συνολικά η οικονομία.Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Υπουργός καλεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 03/03/2017 και ώρα 14:00, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα σχόλια των φορέων το συντομότερο δυνατόν και να προωθηθεί συνακόλουθα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο στην ελληνική Βουλή προς ψήφιση, αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις που ενδεχομένως θα απέβ [...]

Περισσότερα »
3 Μαρτίου 2017, 14:0018 Άρθρα386 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Προκηρύξεις καθεστώτων αναπτυξιακού νόμου ν.4399/2016
Προκηρύξεις καθεστώτων αναπτυξιακού νόμου ν.4399/2016

O Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γεώργιος Σταθάκης,Θέτει από σήμερα, Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016, και ώρα (10.00) σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τα σχέδια αποφάσεων προκήρυξης για τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, με σκοπό τη βελτίωση τους. Τα συνοδευτικά παραρτήματα των σχεδίων θα αναρτηθούν άμεσα.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18.00.Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΓεώργιος Σταθάκης [...]

Περισσότερα »
9 Οκτωβρίου 2016, 18:008 Άρθρα74 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων
Απλοποίηση Διαδικασιών Σύστασης Επιχειρήσεων

O Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γεώργιος Σταθάκης,Θέτει από σήμερα, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016, και ώρα 09:00 π.μ. σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00 μ.μ.Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΓεώργιος Σταθάκης [...]

Περισσότερα »
5 Οκτωβρίου 2016, 14:0012 Άρθρα51 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σχέδιο Νόμου «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»
Σχέδιο Νόμου «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γεώργιος Σταθάκης και η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδια για τα θέματα Βιομηχανίας, κα. Θεοδώρα Τζάκρη θέτουν από 9 Αυγούστου 2016 και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει ως στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής μεταρρύθμισης του συστήματος αδειοδότησης των επιχειρήσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο νόμος θα αποτελέσει τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριoτήτων, ενώ στο πεδίο εφαρμογής αυτού καταρχήν υπάγονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων.Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καλούν όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι [...]

Περισσότερα »
29 Αυγούστου 2016, 14:0047 Άρθρα246 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας
Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας

O Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γεώργιος Σταθάκης,  θέτει από σήμερα, Πέμπτη 5 Μαΐου 2016, και ώρα 15.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» και το Παράρτημα αυτού και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 17.00.Παράταση δημόσιας διαβούλευσης: Λόγω της κρισιμότητας των προωθούμενων διατάξεων, η δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου και του Παραρτήματος αυτού θα παραταθεί έως την Παρασκευή 20/5/2016, ώρα 18.00. Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γεώργιος Σταθάκης [...]

Περισσότερα »
20 Μαΐου 2016, 18:0069 Άρθρα452 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών θέτει σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 187 του ν.4072/2012 τον κανονισμό ελέγχου και απονομής ελληνικού σήματος που αφορά στις επιτραπέζιες ελιές.Με τον υπό διαβούλευση κανονισμό ορίζεται ως Φορέας Απονομής και Ελέγχου του Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) και καθορίζονται με λεπτομέρεια όλες οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την απονομή και τη χρήση του ελληνικού σήματος στα σχετικά προϊόντα.Δεδομένης της σπουδαιότητας του προτεινόμενου Κανονισμού για την προστασία της ελληνικότητας των προϊόντων της χώρας μας καλείστε να συμμετέχετε στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις διατάξεις του.Καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης: 17/ 05/ 2016Σας ευχαριστώΟ Πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνικού ΣήματοςΑντώνης Παπαδεράκης [...]

Περισσότερα »
17 Μαΐου 2016, 14:5920 Άρθρα2 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο
Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών θέτει σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 187 του ν.4072/2012 τον κανονισμό ελέγχου και απονομής ελληνικού σήματος που αφορά στο εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο.Με τον υπό διαβούλευση κανονισμό ορίζεται ως Φορέας Απονομής και Ελέγχου του Σήματος στο εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) και καθορίζονται με λεπτομέρεια όλες οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την απονομή και τη χρήση του ελληνικού σήματος στα σχετικά προϊόντα.Δεδομένης της σπουδαιότητας του προτεινόμενου Κανονισμού για την προστασία της ελληνικότητας των προϊόντων της χώρας μας καλείστε να συμμετέχετε στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις διατάξεις του.  Καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης: 05/ 05/ 2016. Σας ευχαριστώΟ Πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνικού ΣήματοςΑντώνης Παπαδεράκης [...]

Περισσότερα »
17 Μαΐου 2016, 11:5920 Άρθρα6 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ανάθεση και Εκτέλεση Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών - Βιβλίο Ι
Ανάθεση και Εκτέλεση Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών - Βιβλίο Ι

Oι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτουν από σήμερα 11.03.2016 και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Βιβλίο Ι σχεδίου νόμου που αφορά στην «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών – Μεταφορά στην Ελληνική Έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94/65/28.3.2014)» και καλούν τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 28.03.2016 και ώρα 14:00.Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού Γεώργιος ΣταθάκηςΟ Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Χρήστος ΣπίρτζηςΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε εδώ το Βιβλίο ΙΙ και ΙΙΙ του  σχεδίου νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από 18.03.2016  [...]

Περισσότερα »
28 Μαρτίου 2016, 14:00238 Άρθρα417 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α’ 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8) και άλλες διατάξεις
Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α’ 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8) και άλλες διατάξεις

O Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γεώργιος Σταθάκης, Θέτει από σήμερα, Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016, και ώρα (16.00) σε  δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ρυθμίσεις που αφορούν την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων τα οποία έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (ΦΕΚ Α’ 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8) και ρυθμίσεις άλλων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, οι οποίες πρόκειται να προστεθούν στο σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις Α) της Οδηγίας 2013/34/ΕΚ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και συγκεκριμένα των άρθρων 19, 20, 29, 30, 35, 40, 45 αυτής τα οποία δεν ενσωματώθηκαν με τους ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α’) & 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’) και Β) της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της οδηγίας 20 [...]

Περισσότερα »
26 Φεβρουαρίου 2016, 15:599 Άρθρα65 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Λόγω της κρισιμότητας των προωθούμενων διατάξεων, η δημόσια διαβούλευση επί των ρυθμίσεων σχετικά με τη σύσταση του Αναπτυξιακού Συμβουλίου και τη ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, οι οποίες πρόκειται να προστεθούν στο σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις Α) της Οδηγίας 2013/34/ΕΚ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και συγκεκριμένα των άρθρων 19, 20, 29, 30, 35, 40, 45 αυτής τα οποία δεν ενσωματώθηκαν με τους ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α’) & 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’) και Β) της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» θα παραταθεί έως την Παρασκευή 26/2/2016, ώρα 14.0 [...]

Περισσότερα »
26 Φεβρουαρίου 2016, 13:5918 Άρθρα6 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις Α) της Οδηγίας 2013/34/ΕΚ
Δημόσια Διαβούλευση για ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2013/34-Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού

Λόγω της κρισιμότητας των προωθούμενων διατάξεων, η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων Α) της Οδηγίας 2013/34/ΕΚ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και συγκεκριμένα των άρθρων 19, 20, 29, 30, 35, 40, 45 αυτής τα οποία δεν ενσωματώθηκαν με τους ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α’) & 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’) και Β) της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», θα παραταθεί έως την Τετάρτη 10/2/2016, ώρα 14.00.Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΓεώργιος Σταθάκης ————————————————— [...]

Περισσότερα »
10 Φεβρουαρίου 2016, 14:009 Άρθρα28 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Νέος νόμος ΕΣΠΑ
Νέος νόμος ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣΑθήνα, 26 Νοεμβρίου 2014Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση νόμου «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί το πλαίσιο για τη λειτουργία του συστήματος των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, τα οποία λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου που ορίζεται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Το σχέδιο νόμου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη υλοποίησης της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Καταρτίστηκε δε με βάση τις προτεραιότητες και το αναπτυξιακό όραμα του «Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020», το οποίο επιδιώκει να εξασφαλιστούν προϋποθέσεις ευημερίας που θα στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών του πρωτογενή τομέα.Οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε κρίσιμοι για τ [...]

Περισσότερα »
2 Δεκεμβρίου 2014, 12:0075 Άρθρα196 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να συνδράμουν στην κοινή προσπάθεια μέσω του opengov.grΕδώ και πέντε μήνες, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).Τα τελευταία χρόνια, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς κάθε προσπάθειας, σύνδεσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η απασχόληση, το ελάχιστο εισόδημα, δικαιώματα καταναλωτών, του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και τη διαφάνεια και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση.Το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσηςα/ περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον για τον τρόπο που τους επηρεάζει από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότηταςβ/ αποτελεί εθελοντική αυτο-δέσμευση επιχειρήσεων και οργανισμών και στοχεύει στην υπεύθυνη λειτουργία και διαχείριση των δραστηριοτήτων τουςγ/ προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, επιπλέον της ελάχιστης συμμόρφωση [...]

Περισσότερα »
22 Σεπτεμβρίου 2014, 12:009 Άρθρα57 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενσωμάτωση οδηγίας 2012/17 στο ελληνικό δίκαιο
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου " ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012"

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012. Η υπό ενσωμάτωση Οδηγία αφορά στη διασύνδεση των Κεντρικών Μητρώων, των Εμπορικών Μητρώων και των Μητρώων Εταιρειών με στόχο τη διασυνοριακή πρόσβαση σε επιχειρηματικές πληροφορίες, σχετικά με εταιρείες και υποκαταστήματα που έχουν αυτές σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και δημιουργία διαύλων διασυνοριακής επικοινωνίας των μητρώων μεταξύ τους στις περιπτώσεις διασυνοριακών καταχωρήσεων. Η διασύνδεση των Μητρώων χαρακτηρίζεται στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς ως μέτρο που θα δημιουργήσει για τις επιχειρήσεις ευνοϊκότερο νομικό πλαίσιο, θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα βοηθήσει την περαιτέρω τόνωση της αγοράς. Η βελτίωση αυτή θα προκύψει και με τη μείωση του διοικητικού φόρτου, αλλά και από την αύξηση της ασφάλειας δικαίου.Με τον παρόντα νόμο προσαρμόζεται το εθνικό δίκαιο στις απαιτήσεις της οδηγίας κατά το πρώτο στάδιο ενσωμάτωσης αυτής, δηλαδή πριν την έκδοση των εκτελεστικών αποφάσεων της ευρωπαϊκής επιτροπής. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η τροποποίηση με το παρόν σχέδιο νόμου διατάξεων του [...]

Περισσότερα »
17 Σεπτεμβρίου 2014, 12:009 Άρθρα1 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Υπαίθριο Εμπόριο
Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Νόμου «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος»

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος».Με τις προτεινόμενες διατάξεις κωδικοποιούνται όλα τα νομοθετικά κείμενα που μέχρι τώρα αφορούσαν στην άσκηση των εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος, μεταξύ αυτών του υπαιθρίου εμπορίου, των λαΐκών αγορών, των βιολογικών αγορών και των εμπορικών εκθέσεων. Παράλληλα, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου τίθεται πλέον η βασική αρχή της άσκησης δραστηριοτήτων με τρόπο διαφανή ώστε να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή.Σκοπός είναι το νέο πλαίσιο να αποτελέσει το εργαλείο της άσκησης δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και σαφές πλαίσιο δραστηριότητας για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες καθώς και ένα υγιές περιβάλλον για τους καταναλωτές που δικαιούνται καλύτερη ποιότητα και τιμές.Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις. Οι προτάσεις σας θα αξιολογηθούν για την τελική διαμόρφωση του κειμένου που θα κατατεθεί στη Βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως 22-4-2014.Ο ΥπουργόςΚωστής Χατ [...]

Περισσότερα »
22 Απριλίου 2014, 13:0046 Άρθρα47 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής
Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»

Εισάγουμε σε ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον αναπτυσσόμενο κλάδο της Εφοδιαστικής (Logistics), καρπό σύμπραξης με τη Μόνιμη Επιτροπή Logistics και με τους φορείς του κλάδου.Επιδίωξη του Υπουργείου μας και του συναρμόδιου Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων είναι ο κλάδος της Εφοδιαστικής να αποτελέσει καίριο μοχλό ανάπτυξης της χώρας και ανάδειξής της ως διεθνούς διαμετακομιστικού κόμβου για τη διέλευση φορτίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Εγγύς Ανατολή.Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται να ορισθεί ο κλάδος της Εφοδιαστικής, των συναφών όρων καθώς και να οριοθετηθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε αυτήν.Παράλληλα, καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου νόμου, ενώ θεμελιώνεται η ελεύθερη άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που συναποτελούν μερικά ή σωρευτικά την Εφοδιαστική.Περαιτέρω, ανταποκρινόμενοι στις διεθνείς τάσεις και στις προσδοκίες της αγοράς, για πρώτη φορά καθιερώνουμε διατάξεις για τη ροή των προϊόντων εντός των αστικών κέντρων (Urban Logistics) και την πράσινη Εφοδιαστική (Green Logistics).Συστήνουμε ειδικό τμήμα σχεδιασμού και προώθησης της Εφοδιαστικής στη Δημ [...]

Περισσότερα »
14 Μαρτίου 2014, 13:0018 Άρθρα22 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου "Απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων».

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση σχεδίου νόμου – πλαισίου «Για την απλούστευσητης αδειοδότησης των επιχειρήσεων». Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση που αλλάζει την εικόνα για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.Σκοπός του είναι η δημιουργία ενός σαφούς, απλού, σταθερού και ευέλικτου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, μέσα από κάποιες ρυθμίσεις που θα ακολουθηθούν από συγκεκριμένες παρεμβάσεις συναρμόδιων υπουργείων, έτσι ώστε να γίνει μια συνολική και σφαιρική αλλαγή του πλαισίου αδειοδότησης για κάθε τύπο επιχειρηματικής δραστηριότητας.Επιδίωξή μας είναι από το ισχύον σύστημα, όπου όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται πρώτα την άδεια του κράτους προκειμένου να λειτουργήσουν, να περάσουμε σε ένα νέο σύστημα, όπου όλες οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερη παρέμβαση της δημόσιας διοίκησης, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.Η παρούσα πρόταση σχεδίου νόμου παρουσιάζεται μετά από παραγωγική συνεργασία με όλα τασυναρμόδια Υπουργεία.Η πρόταση διαρθρώνεται σε εννέα κεφάλαια: Με το πρώτο κεφάλαιο τίθενται οι γενικές αρχές, δηλαδή οι ερμηνευτικές κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν για την εφαρμογή του νόμο [...]

Περισσότερα »
28 Φεβρουαρίου 2014, 13:0036 Άρθρα57 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σήμα Γάλακτος και Γαλακτομικών Προϊοντων
Δημόσια Διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών θέτει σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 187 του ν.4072/2012 τον δεύτερο κανονισμό ελέγχου και απονομής ελληνικού σήματος που αφορά στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.Με τον υπό διαβούλευση κανονισμό ορίζεται ως Φορέας Απονομής και Ελέγχου του Σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προιόντα ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) και καθορίζονται με λεπτομέρεια όλες οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την απονομή και τη χρήση του ελληνικού σήματος στα σχετικά προϊόντα.Δεδομένης της σπουδαιότητας του προτεινόμενου Κανονισμού για την προστασία της ελληνικότητας των προϊόντων της χώρας μας καλείστε να συμμετέχετε στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις διατάξεις του.Καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης: 25/ 10/ 2013Διαβάστε το κείμενο του κανονισμού εδώΕνημερωθείτε για τη διαδικασία έγκρισης του νομικού πλαισίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  εδώΣας ευχαριστώΟ Πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνικού ΣήματοςΣτέφανος Κομνηνός [...]

Περισσότερα »
25 Οκτωβρίου 2013, 13:0019 Άρθρα5 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας
Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Νόμου - Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας, με την ονομασία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου» και το διακριτικό τίτλο “Enterprise Greece”.Επιδίωξη του Υπουργείου μας είναι ο φορέας να αποτελέσει το σύμμαχο στην προσπάθεια για προώθηση των εξαγωγών και προσέλκυση επενδύσεων.Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται να συγκεντρωθούν και να συντονιστούν οι πόροι, ανθρώπινοι και υλικοί, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ποιοτικό άλμα. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να υπάρξεικαλύτερη δικτύωση στο εξωτερικό, καθώς όλες οι διασυνδέσεις που διαθέτει το κράτος και κυρίως το Υπουργείο Εξωτερικών, θα αξιοποιούνται ακόμα πιο συστηματικά. Στην κατεύθυνση αυτή, προβλέπεται ότι θα αναπτύσσονται επιχειρησιακά σχέδια με συγκεκριμένη κοινή στοχοθεσία ανά χώρα που επιλέγεται ως χώρα-στόχος και σχετικά Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών και Ανάπτυξηςκαι Ανταγωνιστικότητας.Σκοπός είναι ο φορέας να μπορεί να προσφέρει νέες υπηρεσίες και συνδυαστικές δράσεις προσέλκυσης επενδυτών και διείσδυσης σε αγορές-στόχους, αλλά και συμβουλευτική στήριξη τόσο των επενδυτών όσο και των εξαγωγέων.Στενή συνεργασία θα επιδιωχθε [...]

Περισσότερα »
25 Οκτωβρίου 2013, 11:005 Άρθρα44 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ελληνικό Σήμα
Δημόσια Διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ"

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών θέτει σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 187 του ν.4072/2012 τον πρώτο κανονισμό ελέγχου και απονομής ελληνικού σήματος που αφορά τα αλκοολούχα ποτά.Με τον υπό διαβούλευση κανονισμό ορίζεται ως Φορέας Απονομής και Ελέγχου του Σήματος στα αλκοολούχα ποτά η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ) και καθορίζονται με λεπτομέρεια όλες οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την απονομή και τη χρήση του ελληνικού σήματος στα σχετικά προϊόντα.Δεδομένης της σπουδαιότητας του προτεινόμενου Κανονισμού για την προστασία της ελληνικότητας των προϊόντων της χώρας μας καλείστε να συμμετέχετε στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις διατάξεις του.Διαβάστε το κείμενο του κανονισμού εδώH Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει ως την Τετάρτη 17/7/2013Σας ευχαριστώΟ Πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνικού ΣήματοςΣτέφανος Κομνηνός [...]

Περισσότερα »
17 Ιουλίου 2013, 15:596 Άρθρα5 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Οδικές μεταφορές
ΝΟΜΟΣ ………………….Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών

Με το σχέδιο νόμου που τίθεται από σήμερα 9/4/2013 σε δημόσια διαβούλευση (η πρώτη έκδοση του οποίου έχει γίνει ήδη γνωστή από τις 2/4/2013 μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου μας), καταρτίζεται ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των υπεραστικών επιβατικών μεταφορών.Το σχέδιο νόμου ανταποκρίνεται στο ισχύον ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα στον Κανονισμό 1370/2007, με βάση τον οποίον έγιναν οι αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που εισάγονται. Η αναμόρφωση του συστήματος αποσκοπεί σε ποιοτικότερες και φθηνότερες υπηρεσίες για τους επιβάτες, στηρίζεται στη δημιουργία ανταγωνιστικής αγοράς, ελεύθερης προς όλους, και θέτει τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με όρους διαφανείς. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται ώστε να μην υπάρξει κενό στο συγκοινωνιακό έργο, αλλά η μετάβαση στο νέο καθεστώς να γίνει ομαλά χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία της αγοράς. Βασικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του συστήματος αναλαμβάνει η Εθνική Αρχή Χερσαίων Επιβατικών Μεταφορών, η οποία επιφορτίζεται με την προκήρυξη διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων για την εκτέλεση των υπεραστικών επιβατικών μεταφορών και τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών για τη λειτουργία τους. Σας καλούμε, λο [...]

Περισσότερα »
19 Απριλίου 2013, 15:0044 Άρθρα10 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αγορανομικός Κώδικας
Δημόσια διαβούλευση για τον Αγορανομικό Κώδικα

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση τους κανόνες σχετικά με το νέο Αγορανομικό Κώδικα που αποτελούν κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού o οποίος έχει στόχο τη ριζική αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών.Με το νέο Αγορανομικό Κώδικα δίνεται έμφαση στις σοβαρές παραβάσεις που τελούνται σε βάρος του καταναλωτή όπως: νοθεία τροφίμων, καταδολίευση σε πρατήρια υγρών καυσίμων, αλλοίωση ή αποκλίσεις στα αποτελέσματα αντλιών υγρών καυσίμων, διάθεση ακατάλληλων ή μη ασφαλών τροφίμων, ελλιπείς επισημάνσεις, ανάμιξη ποιοτήτων.Οι ποινικές κυρώσεις που παραμένουν στον νέο Αγορανομικό Κώδικα είναι εμφανώς πιο αυστηρές ενώ επεκτείνεται ως διοικητικό μέτρο και σε άλλες παραβάσεις η οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. Τα διοικητικά πρόστιμα με όριο από 1.000 έως 30.000 Ευρώ, για την εξυπηρέτηση της ασφάλειας δικαίου, θα εξειδικεύονται στην κάθε επιμέρους παράβαση που θα περιγράφεται στους νέους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που ενσωματώνουν τις πρώην Αγορανομικές Διατάξεις και θα αντικειμενοποιηθούν.Ενσωματώνεται το σύνολο των κανόνων για τις εκπτώσεις και προσφορές με κυρώσεις σαφώς πιο ορθολογικές, βασιζόμενες στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης που υπέπεσε στην παράβαση. Τέλ [...]

Περισσότερα »
21 Δεκεμβρίου 2012, 15:0018 Άρθρα618 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση τους κανόνες σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) που εισάγονται για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη και αποτελούν κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού o οποίος έχει στόχο τη ριζική αναμόρφωση του συστήματος διενέργειας δημοσίων συμβάσεων αλλά και των σχετικών διοικητικών πρακτικών. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στον προγραμματισμό, τη δημοσίευση, τη σύναψη και εκτέλεση μίας δημόσιας σύμβασης γίνεται μέσα από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο οποίο ενσωματώνεται και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του Ν. 4013/2011 (Α 204). Το σύστημα έχει στόχο τη μείωση του διοικητικού κόστους, τον αυστηρότερο δημοσιονομικό έλεγχο, την μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών, την επίτευξη οικονομιών κλίμακος, την αύξηση του ανταγωνισμού και την διαφάνεια.Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης των νέων κανόνων, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέχρι την 03-12-2012. Το σύνολο των απόψεων που θα συγκεντρωθούν, πρόκειται να αξιολογηθούν από την εξειδικευμένη ομάδα που έχει επεξεργαστεί το νομοθετικό πλαίσιο και θα αποτελέσου [...]

Περισσότερα »
3 Δεκεμβρίου 2012, 15:009 Άρθρα49 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΙΙ - αδειοδότηση από το ΤΕΕ
Δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων ρύθμισης αδειοδότησης επιχειρήσεων από τα επιμελητήρια (Τ.Ε.Ε.)

Με τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που ρυθμίζουν αναλυτικά τα θέματα αδειοδότησης: α. των Επιμελητηρίων και των Ενώσεών τους και β. του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εισάγεται η καινοτόμος διαδικασία της αδειοδότησης από τα επιμελητήρια, προκειμένου να ενισχυθούν οι υπάρχουσες δομές αδειοδότησης και να μειωθούν οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις.Στα επιμελητήρια, θα συσταθεί υπηρεσία χορήγησης αδειών η οποία θα πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με τη συνδρομή του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) εξασφαλίζοντας έτσι τις βασικές αρχές της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, ακεραιότητας, διαφάνειας όπως και την επίτευξη υψηλών επιπέδων τεχνικής επάρκειας που απαιτεί το πολύπλευρο αντικείμενο της αδειοδότησης. Έτσι για πρώτη φορά δίδεται η δυνατότητα στα επιμελητήρια να εμπλακούν ενεργά και ισότιμα με τις ήδη υπάρχουσες αδειοδοτούσες αρχές, τις διευθύνσεις ανάπτυξης των Περιφερειών, στη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων αποτελώντας ένα αξιόπιστο συνεργάτη της Πολιτείας. Τα επιμελητήρια ως αδειοδοτούσες αρχές θα χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, [...]

Περισσότερα »
12 Νοεμβρίου 2012, 15:0013 Άρθρα14 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο νόμου « Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

Με το σχέδιο νόμου που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε διαβούλευση, επιχειρείται αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, με στόχο να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση. Διατηρώντας τα θετικά που διέθετε το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Και εισάγοντας νέα καινοτόμα στοιχεία που διαμορφώνουν ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον, πιο φιλικό στις επενδύσεις και με περισσότερες επιλογές για τους επενδυτές.Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η ίδρυση μίας Κεντρικής Αρχής, για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης. Επιχειρείται η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης μέσω της δήλωσης και της ευθύνης του ίδιου του επενδυτή. Προτείνονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη ρευστότητα. Ορίζονται δύο εναλλακτικές διαδικασίες ελέγχου της υλοποίησης των επενδύσεων, μετά την αξιολόγηση που θα εξακολουθεί να γίνεται όπως και σήμερα. Εισάγεται ένα νέο εργαλείο για την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου, μέσω της ίδρυσης εταιριών ειδικού σκοπού (SPVs).Επιπλέον, επιχειρούμε να αποσαφηνίσουμε τη διαδικασία χορήγησης μόνιμων αδειών για τη δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση υδατοδρομίων, εισάγοντα [...]

Περισσότερα »
9 Νοεμβρίου 2012, 15:0058 Άρθρα402 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κανόνες Διακίνησης Προϊόντων
Δημόσια διαβούλευση στους Κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση τους ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) που αντικαθιστούν το σύνολο των κωδικοποιημένων αγορανομικών διατάξεων. Με τους κανόνες «ΔΙΕΠΠΥ», η λειτουργία της αγοράς εισέρχεται σε μια νέα περίοδο εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο, ενιαίο, σαφές και απλοποιημένο πλαίσιο, που έχει στόχο τη ριζική ανανέωση και προσαρμογή της στις σημερινές συνθήκες και τις ανάγκες της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Το αποτέλεσμα είναι προϊόν συστηματικής εργασίας επί μακρόν των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης των νέων κανόνων, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέχρι την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012. Η συμμετοχή του πολίτη αποτελεί την πεμπτουσία της διαβούλευσης και κάνει αυτή τη διαδικασία ουσιαστική. Το σύνολο των απόψεων που θα συγκεντρωθούν, θα αξιολογηθούν από την εξειδικευμένη ομάδα που έχει επεξεργαστεί το νομοθετικό πλαίσιο και θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική αποτύπωσή του.Σας ευχαριστώΑθανάσιος ΣκορδάςΥφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων [...]

Περισσότερα »
28 Σεπτεμβρίου 2012, 15:00152 Άρθρα285 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Λιμένα Ιτέας
Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού: "Σύμβαση παραχώρησης του έργου της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης υπολειπομένων έργων τουριστικού λιμένα Ιτέας και ανάληψης της λειτουργία, εκμετάλλευσης και συτνήρησης του ολοκληρωμένου έργου τουριστικού λιμένα Ιτέας".

Το Λιμενικό Ταμείο N Φωκίδας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας προχωρούν με γρήγορα βήματα στην αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα Ιτέας, θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση τη Διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη Στρατηγικού Επενδυτή, ο οποίος θα προβεί στην κατασκευή με αυτοχρηματοδότηση των προβλεπόμενων από την πράξη χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα συμπληρωματικών έργων στη χερσαία ζώνη και, θα αναλάβει την εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση του Λιμένα για 25 χρόνια. Η Μαρίνα Ιτέας θα αποτελέσει έναν σημαντικό τουριστικό αναπτυξιακό πόλο της ευρύτερης περιοχής, δεδομένης της παράλληλης αναβάθμισης της λεγόμενης «Ζώνης Ναυσιπλοίας Αναψυχής» (ΖΝΑ) του Κορινθιακού Κόλπου, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με αντίστοιχους ενδιάμεσους σταθμούς και αυξημένη ζήτηση περιοδικού ή μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών. Βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο αυτού του «δικτύου τουριστικών λιμένων», ενώ μπορεί να προσελκύσει την μόνιμη εγκατάσταση στολίσκων επαγγελματικών σκαφών (flotilla) ή ακόμα και ιδιωτικών, τα οποία να συνδέονται με την αξιοποίηση ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή, του Παρνασσού συμπεριλαμβανομένου (stay & sail). Η ευρύτατη συμμετοχή όλων θα είναι ιδιαίτερα χ [...]

Περισσότερα »
10 Ιουνίου 2012, 14:0032 Άρθρα7 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
87 Άρθρα77 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
5 Άρθρα13 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Πλαίσιο Λειτουργίας Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Πλαίσιο Λειτουργίας Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων

O Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης θέτει από σήμερα, Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων» και καλεί τους δραστηριοποιούμενους στο υπαίθριο εμπόριο και κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει σχόλια και παρατηρήσεις, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00. O Υπουργός Οικονομίας και ΑνάπτυξηςΔήμος Παπαδημητρίου [...]

Περισσότερα »
15 Φεβρουαρίου 2017, 14:0058 Άρθρα464 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Ανάθεση και Εκτέλεση Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών - Βιβλία ΙΙ και ΙΙΙ
Ανάθεση και Εκτέλεση Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών - Βιβλία II και IIΙ

Oι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτουν από σήμερα 18.03.2016 και ώρα 11:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τα Βιβλία ΙΙ και ΙΙΙ σχεδίου νόμου που αφορούν στην «Ανάθεση και Εκτέλεση Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών (Μεταφορά στην Ελληνική Έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.) και στη Διακυβέρνηση» και καλούν τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 28.03.2016 και ώρα 14:00.Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού Γεώργιος ΣταθάκηςΟ Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Χρήστος ΣπίρτζηςΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε εδώ το Βιβλίο Ι του  σχεδίου νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από 11.03.2016 [...]

Περισσότερα »
28 Μαρτίου 2016, 14:00124 Άρθρα45 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...

Oι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτουν από σήμερα 01.03.2016 και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΕΕ L 94/1/28.3.2014)» και καλούν τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 11.03.2016 και ώρα 14:00.Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού Γεώργιος ΣταθάκηςΟ Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης [...]

Περισσότερα »
11 Μαρτίου 2016, 14:0073 Άρθρα37 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...

Oι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτουν από σήμερα 01.03.2016 και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΕΕ L 94/1/28.3.2014)» και καλούν τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 11.03.2016 και ώρα 14:00.Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού Γεώργιος ΣταθάκηςΟ Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης [...]

Περισσότερα »
11 Μαρτίου 2016, 14:0073 Άρθρα37 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!