• Σχόλιο του χρήστη 'Λογοθέτης Γλέζος' | 28 Μαΐου 2018, 13:30

    Να προστεθεί και η εξής παράγραφος: 4. Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παρ. 1 και 2 περιλαμβάνει και τις αμοιβές που δίνονται από τα κέρδη της χρήσεως (πχ για αμοιβές σε μέλη ΔΣ και εργαζομένους)