• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Αψούρης' | 29 Μαΐου 2018, 10:47

    παρ. 1 : Δεν ξέρω αν οι 60 ημέρες για τις αντιρρήσεις των πιστωτών προβλέπονται από ενωσιακό δίκαιο προς το οποίο προσαρμόστηκε ο εθνικός νομοθέτης. Αν όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει θεωρώ ότι είναι υπερβολικά μεγάλος χρόνος. Θα πρέπει να συντμηθεί στο μισό.