• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Αψούρης' | 29 Μαΐου 2018, 10:28

    παρ. 3: Δεν αρκεί μόνο η αποχή από τη δόση ψήφου του κωλυόμενου λόγω σύγκρουσης συμφερόντων μέλους του Δ.Σ. Θα πρέπει να απέχει και από τη συζήτηση του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης, καθώς η συμμετοχή του στην επεξεργασία του θέματος από το όργανο διαμορφώνει και την τοποθέτηση των υπολοίπων μελών.