• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Αψούρης' | 29 Μαΐου 2018, 10:35

    Δεν θα έπρεπε να γίνεται αναφορά σε ανυπόστατες αποφάσεις του ΔΣ, κατ’ αναλογία των ανυποστάτων αποφάσεων της ΓΣ, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 139;