• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Αψούρης' | 29 Μαΐου 2018, 10:00

    παρ. 3 : Η ψήφος της ΓΣ δε μπορεί να είναι «συμβουλευτικού χαρακτήρα». Η έκθεση αποδοχών ή δεν θα πρέπει να υποβάλλεται καθόλου στη συνέλευση ή να τελεί υπό την έγκρισή της.