• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Αψούρης' | 29 Μαΐου 2018, 10:20

    παρ. 4 : (1) Θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνο να δημοσιεύεται η έκθεση αποδοχών των στελεχών των εταιρειών. Πιθανόν να αποτελεί καλή πρακτική σε άλλες χώρες όπου δεν «δαιμονοποιούνται» οι αποδοχές στελεχών που κατέχουν θέσεις ευθύνης σε μεγάλες εταιρείες, στη χώρα μας όμως όπου ευδοκιμούν οι «αγανακτισμένοι», ίσως θα πρέπει να επανεξεταστεί. (2) Δεν είναι κατανοητό το περιεχόμενο της φράσης «δεν περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα». Η δημοσιοποίηση του ονόματος του στελέχους και ο αριθμός του ΑΦΜ του αποτελούν προσωπικά δεδομένα και αυτό δεν μεταβάλλεται από την πάροδο του χρόνου. Προφανώς όμως θα έχει ληφθεί η συναίνεση του υποκειμένου (στελέχους) για τη δημοσιοποίησή τους στο πλαίσιο της έκθεσης.