• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Αψούρης' | 29 Μαΐου 2018, 10:16

    παρ. 2 : Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα εξαγοράς των δικαιωμάτων προαιρέσεως από την εταιρεία, όταν αυτά καθίστανται ώριμα (phantom stock option plan).