• Σχόλιο του χρήστη 'Λογοθέτης Γλέζος' | 29 Μαΐου 2018, 10:20

    Να ισχύει για όλες τις εταιρείες και να εφαρμοστεί το «Μέρος Γ – Αμοιβές», του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.