• Σχόλιο του χρήστη 'NKats' | 29 Μαΐου 2018, 12:54

    Παράγραφος 1 - Προτείνεται να διευκρινιστεί ότι τυχόν περιορισμοί στους όρους του δανείου αναφορικά με τη μεταβίβαση κοινών ομολογιών δεν θίγουν την εφαρμογή του άρθρου 10 του νόμου 3156/2003. Μεταβιβάζων για τους σκοπούς της τιτλοποίησης μπορεί να είναι κάθε ομολογιούχος με ή χωρίς έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.