• Σχόλιο του χρήστη 'Λογοθέτης Γλέζος' | 29 Μαΐου 2018, 22:19

    Το καταστατικό της εταιρείας θα πρέπει να περιλαμβάνει τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρίας