• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:57

    Άρθρο 5: Δεν είναι σαφές σε ποιο χρονικό σημείο αναφέρεται η φράση «από τη συντέλεση της δημοσιότητας»? Από τη δημοσιότητα της τροποποίησης ή της επόμενης απόφασης;