• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:20

    Άρθρο 95 παρ. 2: Η ακυρότητα απόφασης ΔΣ που είναι αντίθετη ειδικά στο νόμο δεν θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να αίρεται απλά με ομοφωνία λήψης της απόφασης, αλλά θα έπρεπε να γίνεται διάκριση ανάλογα με την διάταξη στην οποία αυτή αντιτίθεται. Άρθρο 95 παρ. 3: προτείνουμε να απαλειφθεί η έλλειψη προθεσμίας σε περίπτωση διαρκούς παραβίασης, δεδομένου ότι η τελευταία είναι αόριστη. Προτείνουμε να ισχύει η 6μηνη (ή πιθανόν λίγο μεγαλύτερη) διάρκεια επίκλησης της ακυρότητας σε αυτήν την περίπτωση.