• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:11

    Άρθρο 99 παρ. 3 (α): Υπάρχει τυπογραφικό σφάλμα, θα πρέπει αντί για πρόσωπα της παρ. 4 να αναγράφεται πρόσωπα της παρ.2.