• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:53

    Αρ. 108 παρ. 1: Υπάρχει τυπογραφικό σφάλμα, δεν υπάρχει παρ. 8 στο άρ. 102, καταλαβαίνουμε ότι εννοείται η παρ. 7.