• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:35

    Άρθρο 130: Να προστεθεί «Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα στα οποία για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου [130].»