• Σχόλιο του χρήστη 'Επιμελητήριο Ημαθίας' | 2 Μαΐου 2019, 09:37

    Με βάση τη 2η παράγραφο του 2ου άρθρου, καλό θα είναι να συμπεριληφθεί παραδειγματικά και επεξηγηματικά πως υποχρεωτικά εγγράφονται ιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί κ.λ.π., οι οποίοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα