• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ε.Β.Ε.Π.)' | 9 Μαΐου 2019, 11:51

    Δεν έχει περιληφθεί στην παρ. 2,γεγονός το οποίο θεωρούμε βασική παράλειψη, η υποχρέωση καταχώρισης των υποκαταστημάτων ημεδαπής των εταιρειών που η έδρα τους ή η κύρια εγκατάσταση ευρίσκεται στην Ελλάδα.