• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ' | 9 Μαΐου 2019, 11:57

    Στην παρ.2 Για την κοινωνία κληρονόμων να διευκρινιστεί αν η καταχώριση θα είναι συστατική ή δηλωτική. Στην παρ. 3 Να προστεθεί στ. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί.