• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ε.Β.Ε.Π.)' | 9 Μαΐου 2019, 12:50

    Επισημαίνουμε ότι οι μεγάλες οντότητες του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 4308/2014, θεωρούμε επιβεβλημένο να παραμείνουν στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων ως ξεχωριστή περίπτωση από αυτές των εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος και των εταιρειών που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ΓΕΜΗ των οποίων τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.