• Σχόλιο του χρήστη 'Μ.Δασκαλίδου' | 9 Μαΐου 2019, 22:46

    παρ.1α: Όταν πρόκειται για παύση εργασιών ατομικής επιχείρησης να υποβάλουν την βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και όχι δήλωση του Ν.1599/1986