• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ' | 10 Μαΐου 2019, 00:25

    Για την περίπτωση δηλωτικών καταχωρίσεων, οι σχετικές δηλώσεις, πράξεις και τα στοιχεία μπορούν να υποκαθίστανται, με την υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. η οποία απαιτεί μόνο συγκεκριμένα δεδομένα (data) χωρίς την συνυποβολή σχετικών εγγράφων. Για τις αιτήσεις που ήδη διατίθενται στο Γ.Ε.ΜΗ. με αυτόν τον τρόπο και για όποιες είναι διαθέσιμες μετά τη δημοσίευση του παρόντος ο τρόπος υποβολής για τους υπόχρεους καθίσταται αποκλειστικός. Θα σταματήσουμε σε κάποιες περιπτώσεις ως εταιρείες να υποβάλλουμε έγγραφα; Αυτό θα είναι πολύ καλό. Ωστόσο μήπως και για κάποιες περιπτώσεις τα στοιχεία να δημοσιεύονται αυτόματα όπως γίνεται και στην ηλεκτρονική σύσταση (e-yms);