• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ' | 10 Μαΐου 2019, 09:26

    Άρθρο 2 παρ.2-3-4: Όπως διατυπώνεται το άρθρο αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον ΔΕΝ θα απαλλάσσονται της υποχρέωσης εγγραφής τα Ελευθέρια Επαγγέλματα του άρθρου 48 του Ν. 2238/94 (π.χ. Λογιστές, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων κλπ) με την επιφύλαξη των αναφερόμενων σε οργανωση υποδομής και εκμετάλλευση εργασίας τρίτων. Καθώς εμφανώς τροποποιείται η τρόπος αντιμετώπισης της υποχρέωσης εγγραφής από το ισχύον σύστημα όπου από το σύνολο των επαγγελμάτων εγγράφονται "αυτοί", πλέον πηγαίνει στο: εγγράφονται όλοι και εξαιρούνται "αυτοί". Το ερώτημα είναι: αν κάποιος εκ των ανωτέρω την μία χρονιά διαθέτει προσωπικό και την άλλη χρονιά όχι, τι θα πρέπει να κάνει? την μία χρονιά θα εγράφεται και την άλλη να διακόπτει (με Υ.Δ. ή φορολογικό έγγραφο) και την μεθεπόμενη θα ξαναεγγράφεται?