• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ' | 10 Μαΐου 2019, 11:37

    Να διευκρινιστεί πως θα ενημερώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την θέση και για την ανάκληση κατάστασης αναστολής καταχωρίσεων από την ΥΓΕΜΗ. Αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση του έχοντος συμφέρον και αν θα μπορούσε να γίνει μέσω της διασύνδεσης των δύο πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και TAXIS.