• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ' | 10 Μαΐου 2019, 13:10

    Γενικότερα θα πρέπει να διευκρινιστεί πως θα γίνεται ο έλεγχος του έννομου συμφέροντος καθώς σε όλες τις διαδικασίες όπως πχ εγγραφή, διαγραφή, αναβίωση γίνεται χρήση προσώπου που έχει έννομο συμφέρον. Θα μας καλύπτει πχ μια υποβολή αγωγής? Χρειάζεται μια περαιτέρω ανάλυση... Στην παρ 3. αν έχω καταλάβει σωστά γίνεται αναφορά στην αναβίωση της εταιρείας ακόμα και σε κατάσταση ενεργή παρά το γεγονός ότι έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας, κάτι που μέχρι σήμερα δεν επιτρέπονταν. Θέλει νομίζω λίγο καλύτερη διατύπωση για να γίνεται πιο σαφές.