• Σχόλιο του χρήστη 'Κητής Κωνσταντίνος' | 15 Σεπτεμβρίου 2019, 11:00

    Το σημαντικότερο, ίσως, πρόβλημα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι η αδυναμία των, πολυπληθών, γνωμοδοτούντων φορέων να διατυπώσουν την άποψη τους εντός του νομοθετικά προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. Συνεπώς, φορείς έργων και μελετητές αναγκάζονται να επισκέπτονται τις υπηρεσίες αυτές, προσπαθώντας να επιτύχουν την όσο το δυνατόν γρηγορότερη γνωμοδότηση, ενώ ήδη έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η έκδοση ΑΕΠΟ σε 6 - 7 μήνες κατ' ελάχιστον και αυτό όταν δεν προκύπτουν σημαντικά προβλήματα και ζητήματα κατά τις γνωμοδοτήσεις. Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο υποχρεωτικής εισαγωγής της ΜΠΕ στο ΠΕΣΠΑ ή στο ΚΕΣΠΑ (εντός 15 ημερών όπως προβλέπει ο Νόμος 4014/2011), εφόσον οι γνωμοδοτούσες υπηρεσίες έχουν υπερβεί τα χρονικά περιθώρια διατύπωσης άποψης επί της ΜΠΕ ή εναλλακτικά η γνωμοδότηση των σχετικών υπηρεσιών να τεκμαίρεται ως θετική όταν περάσει άπρακτο το νομοθετικά καθορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή, η πρόβλεψη που υπάρχει στην υπ' αριθμόν 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964 Β') Υπουργική Απόφαση είναι ότι "Αν οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες ή το κοινό, δεν αποστείλουν τις γνωμοδοτήσεις και απόψεις τους μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, δεν εμποδίζεται η πρόοδος της διοικητικής διαδικασίας", πρακτικά δεν εφαρμόζεται. Κητής Κωνσταντίνος Μηχανικός Περιβάλλοντος M.Eng. Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων Περιβαλλοντικός μελετητής