• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ' | 17 Σεπτεμβρίου 2019, 16:50

    Μέρος Θ, άρθρο 15, παρ. 4 Απαιτείται διευκρίνιση για το ότι το κείμενο αφορά τις μικροτροποποιήσεις. Δεν μπορεί να μην αξιολογούνται, ενδεικτικά, σημαντικές επεκτάσεις χωρίς αύξηση των εκπομπών (π.χ. λόγω υπερεπάρκειας του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού).