• Σχόλιο του χρήστη 'Διονύσης Ρ. Ρηγόπουλος' | 17 Σεπτεμβρίου 2019, 19:59

    Το ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ είναι ένα σημαντικό και αξιέπαινο βήμα για να δημιουργηθεί ψηφιακή καταγραφή των υποδομών του Δημοσίου. Τι είναι όμως πιο σημαντικό για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των πόρων και του δυναμικού του Δημοσίου; Τα ντουβάρια ή οι άνθρωποι; Τι είναι απολύτως απαραίτητο να έχουμε καταγράψει ψηφιακά και να γνωρίζουμε, ώστε να σχεδιάζονται, να υλοποιούνται, να αποτυπώνονται με πρόσθετες λεπτομέρειες, να συγκρίνονται, να αξιολογούνται και να μετριούνται συστηματικά οι μεταρρυθμίσεις; Πιστεύω πως το τεχνικά εύκολο και αμέσως υλοποιήσιμο πρώτο βήμα για τη μεταρρύθμιση του Δημοσίου (η βασική υποδομή) είναι να καταγραφούν ψηφιακά όλες οι υπηρεσιακές μονάδες όλων των φορέων του Δημοσίου και οι υπηρετούντες (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) σε κάθε μια από αυτές υπάλληλοι. Κριτήριο ένταξης σ’ αυτή την καταγραφή είναι αν δαπανούν/απορροφούν έστω και ένα ευρώ δημόσιο χρήμα. Παρακαλείται ο αναγνώστης να δει στα σχόλια του Άρθρου 42 του παρόντος ν/σ (http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10450#comments) το εκτενές σχόλιο για την ανάγκη να προστεθεί στο ΜΕΡΟΣ ΙΑ' – ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ένα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ## - ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.