• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΙΩΓΑΣ' | 7 Δεκεμβρίου 2020, 16:49

    1.αρθρο 50 (τροποποίηση του 118) 1.1 Η διαδικασία όπως έχει είναι περίπλοκη και παρατηρούνται πολλαπλά προβλήματα. Πρόταση για 3 βήματα ΑΠΟ 0,01 ΕΩΣ ΚΑΙ 30.000 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ. Α) ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ (ΔΥΑΓΕΙΑ) β)ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΕ ΤΗ ΜΙΑ ή ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ( ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΚΗΜΔΗΣ) όλα μαζί και Γ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2500 με προσκόμιση ασφαλιστικής, φορολογικής και Υ-Δ για ποινικό μητρώο. ΔικαΊωμα προσφοράς μόνο σε αυτούς που θα σταλεί πρόσκληση ( mail,τηλ). 1.2 Να γίνει σαφές αν το οριο των 30.000 της ανάθεσης είναι ανα ΚΑΕ ή ανα ομοειδή. Κάποιοι ΚΑΕ περιλαμβάνουν ανόμοια αγαθά ή υπηρεσίες. Δηλαδή θα ήταν καλό για διαφορετικούς cpv να υπάρχει ξεχωριστό όριο. 1.3 Αν η διαδικασία της ανάθεσης γίνεται με ανοιχτή δημόσια πρόσκληση το πόσο αυτό να ΜΗΝ λογίζεται στο οριο των αναθέσεων. Σε αυτή την περίπτωση να υπάρξουν τα εξής βήματα : Α)ΔΕΣΜΕΥΣΗ ( ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΚΗΜΔΗΣ)Β) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ( ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΚΗΜΔΗΣ-SITE) KAI MIA ΑΠΟΦΑΣΗ ( ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΚΗΜΔΗΣ) δικαιολογητικά πριν την υπογραφή σύμβασης ασφαλιστική, φορολογική και Υ-Δ για ποινικό μητρώο. Η ανάθεση να εκτελείται από το τμήμα προμηθειών και η ανοιχτή πρόσκληση με επιτροπές διενέργειας και ενστάσεων. ΔΗΛΑΔΗ: 1.ΑΠΟ 0,00 έως 2500,00 α. Δέσμευση( ΔΙΑΥΓΕΙΑ)β. Απόφαση κατακύρωσης με ( ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ)και φορολογικη-ασφαλιστική για πληρωμή. 2.ΑΠΟ 2501,00 εως 30.000 α) Δέσμευση ( ΔΙΑΥΓΕΙΑ) β)ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΕ ΤΗ ΜΙΑ ή ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ( ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΚΗΜΔΗΣ) γ) Σύμβαση (ΚΗΜΔΗΣ) με φορολογική-ασφαλιστική-Υ-Δ για Π.Μ. 2. Ο συνοπτικός διαγωνισμος από 30.001 εως 60.000 δεν πρέπει να καταργηθεί. Οι ο/φ δεν έχουν εμπειρία στα ηλεκτρονικά συστήματα. Μπορεί να απλοποιηθεί στα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία να ζητούνται πριν την υπογραφή της σύμβασης και οχι ξανά σε δεύτερο στάδιο με επιτροπές. Το πρωτο στάδιο όπως έχει με μία απόφαση. 3.Να επιτραπεί σε α/α που δεν έχουν τεχνική υπηρεσία να διενεργούν δημόσια πρόσκληση ή ανάθεση για μελέτες. Οι προγραμματικές με οικείους Δήμους και Περιφέρειες είναι ανέφικτες εξαιτίας έλλειψης προσωπικού. Όσοι δεν έχουμε τεχνική υπηρεσία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσομε το ΚΗΣΚ και δεν μπορούμε να εκτελέσουμε προμήθεια που απαιτεί μία μικρή μελέτη. 4.Η υπογραφή του ΕΕΕΣ να ξεκινάει από την ημέρα υποβολής των προσφορών και όχι το τελευταίο δεκαήμερο. 5. Οχι ΑΕΠΠ κάτω από 60.000 θα δυσκολέψει τραγικά τους χρόνους. Η απόφαση της ΑΕΠΠ να εχει τελεσίδικο χαρακτήρα. 6. Στα κατακύρωσης να υπάρχει το δικαίωμα να προσκομίζεται ότι δικαιολογητικό λείπει μέσα σε συγκεκριμένο διάστημα.