• Σχόλιο του χρήστη 'Δαμων Ιωαννιδης' | 7 Δεκεμβρίου 2020, 17:27

    Άρθρο 136 - Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής – Τροποποίηση άρθρου 365 ν. 4412/2016 Τα κλιμάκια που έχουν απομείνει στην ΑΕΠΠ είναι πλέον το 1ο, 2ο, 5ο, 6ο και 7ο. Αντί για 30 μέλη, τα κλιμάκια έχουν αποδεκατιστεί από παραιτήσεις κι έτσι το σύνολο των μελών είναι 17. Οι αποφάσεις των κλιμακίων που πλέον εκδίδονται στο πόδι, πέφτουν σε πολλές περιπτώσεις στα Διοικητικά Εφετεία. Αυτός είναι ο σκοπός της ΑΕΠΠ; Να επιβραδύνει την διαδικασία δημοσίων συμβάσεων ή να την επιταχύνει; Το άρθρο 136 που αναμορφώνεται με την δημιουργία μονομελών κλιμακίων θα επιδεινώσει την κατάσταση. Τα μέλη δεν έχουν εκπαιδευτεί ως δικαστές για να εκδίδουν μόνοι τους αποφάσεις. Συμμετέχουν σε τριμελή κλιμάκια και διαλέγονται μεταξύ τους, διότι η αποδοχή ή απόρριψη μιας προσφυγής δεν είναι πάντα ξεκάθαρη. Τα μονομελή κλιμάκια θα εκδίδουν αποφάσεις χωρίς την βάσανο της εξέτασης και του διαλόγου μεταξύ των μελών. Ήδη ο χρόνος που έχουν στην διάθεσή τους τα κλιμάκια κρίνεται ανεπαρκής για την έκδοση ορθών αποφάσεων, γι’αυτόν τον λόγο πέφτουν αρκετές αποφάσεις της ΑΕΠΠ. Τα μέλη ΑΕΠΠ που έχουν προσληφθεί το 2017 δεν έχουν κάνει ποτέ διακοπές και δεν μπορούν πρακτικά ούτε να αρρωστήσουν. Εξ’ού και οι παραιτήσεις/αποχωρήσεις των μελών της ΑΕΠΠ. Στην παρ. 4 αναφέρεται η δυνατότητα ανάπτυξης ισχυρισμών από τον προσφεύγοντα ή τον παρεμβαίνοντα ή την αναθέτουσα αρχή κατά την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Αυτό γίνεται προφανώς για να κόβουν παραστάσεις οι δικηγόροι. Έχει έρθει ο νομοθέτης ποτέ στην ΑΕΠΠ; Όταν προβλέπει ακρόαση, πού θα γίνει και πώς; Σε ποιους χώρους; Με ποιο προσωπικό; Μέλη και ΕΕΠ, έρχονται και παραιτούνται από την ΑΕΠΠ εντός μηνών ή και εβδομάδων, λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Ποιος θα κρατάει τα πρακτικά της εν λόγω ακρόασης; Τα μέλη του κλιμακίου ή το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της ΑΕΠΠ που ήδη εκτελεί αλλότρια καθήκοντα; Πως θα διασφαλιστεί ότι καταγράφονται όλοι οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντα ή του παρεμβαίνοντα ή της αναθέτουσα αρχής; Αυτή η παράγραφος περιγράφει κάτι ανέφικτο και πρέπει να αφαιρεθεί.