• Σχόλιο του χρήστη 'Θ.Χ.' | 7 Δεκεμβρίου 2020, 17:07

    Με την ευκαιρία της τροποποίησης του νόμου 3433/2006 προτείνεται η απαλειφή της παραγράφου 4Α του αρθρου 72 του εν λόγω νόμου για τους παρακάτω λόγους Η ανωτέρω ρύθμιση είναι αποσπασματική και εκτός του θεσμικού πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση το ισχύων θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τη συμπεριφορά των υπαλλήλων και ειδικότερα του πολιτικού προσωπικού του ΥΕΘΑ είναι επαρκές για την διασφάλιση της διαφάνειας και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και ουδόλως βελτιώνεται με την ανωτέρω ρύθμιση. Το πολιτικό προσωπικό δεν υπάγεται στο καθεστώς μεταθέσεων του ένστολου ούτε δύναται να εξομειωθεί με αυτό. Οι μεταθέσεις στελεχών του πολιτικού προσωπικού ανά τριετία είναι ιδιαιτέρως δυσμενείς για τους υπαλλήλους. Είναι δε αδικαιολόγητα δυσμενής μεταχείρηση για τους υπαλλήλους των συγκεκριμένων υπηρεσιών του ΥΕΘΑ σε σχέση με το καθεστώς υπαλλήλων αντίστοιχων καθηκόντων που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες του ίδιου υπουργείου πολύ δε περισσότερο των υπαλλήλων του λοιπού Δημοσίου τομέα. Επίσης είναι ιδιαιτέρως δυσμενής για την υπηρεσία που θα χρειάζεται συνεχώς ανανέωση του προσωπικού της και αντικατάσταση των μετατιθέμενων με κατάλληλα καταρτισμένους υπαλλήλους προκειμένου να επιτελέσει τις αρμοδιότητες της οι οποίοι όμως θα λείπουν από τις υπηρεσίες που θα υποχρεωθούν να αφήσουν. Για τους παραπάνω λ’ογους η συνταγματικότητα της εν λόγω διάταξης είναι τουλάχιστον αμφίβολη.