• Σχόλιο του χρήστη 'XS' | 10 Ιανουαρίου 2022, 18:56

    Η επαναφορά, ως διακριτού, του προγράμματος για το περιβάλλον, κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο η σύσταση ΕΥ Διαχειρισης που πέραν των έργων περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής (αλλά και ενέργειας) θα διαχειρίζεται και έργα του προγράμματος πολιτικής προστασίας, προυποθέτει γενναία ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της εν λόγω υπηρεσίας. Η τεράστια διασπορά έργων σε ποικίλους τομείς του περιβάλλοντος και με κατά κανόνα αδύναμους δικαιούχους, απαιτεί μία αποτελεσματικά διαρθρωμένη και επαρκώς στελεχωμένη υπηρεσία.