• Σχόλιο του χρήστη 'Ταρχανίδης Ιωάννης' | 21 Σεπτεμβρίου 2010, 15:08

    Το ύψος των ποσοστών των ενισχύσεων για την περιφέρεια με την ανεργία στο 20% και το παραγόμενο ΑΕΠ κάτω από το 60% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου θα έπρεπε ίσως να είναι και υψηλότερο. Πρέπει να δωθούν κίνητρα στους επιχειρηματίες της πρωτεύουσας να επενδύσουν στην επαρχία και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και για επιστημονικό προσωπικό. Έχουμε Πανεπιστήμιο στην πόλη μας και μάλιστα Πολυτεχνείο και εξαιτίας της συσσώρευσης πλούτου και υπηρεσιών στην Αττική δεν μένει κανείς από τους αποφοίτους μας εδώ. Οι κατ'έτος απόφοιτοι θα μπορούσαν να στελεχώσουν δεκάδες επιχειρήσεις υψηλής έντασης γνώσης. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.