• Σχόλιο του χρήστη 'Ελευθέριος Ντουάνογλου' | 15 Οκτωβρίου 2010, 14:22

    Σωστά ο συντάκτης κάνει πρόβλεψη για διαφορετικό ποσοστό επιδότησης ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας. Το ποσοστό ωστόσο επιδότησης είναι πολύ μικρό. Για τις δε πολύ μικρές επιχειρήσεις (στις οποίες εντάσσονται και οι startup επιχειρήσεις) ένα ποσοστό επιδότησης 40% (π.χ. Θεσσαλονίκη) είναι πολύ μικρό. Είναι γνωστό ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των νεοσύστατων και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων είναι η χρηματοδότησή τους. Είναι επίσης γνωστό ότι έχουν να ανταγωνιστούν ανάλογες επιχειρήσεις του εξωτερικού οι οποίες βρίσκουν σχετικά εύκολα πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις μέσω επενδυτών. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας προστιθεμένης αξίας (όπως οι Διαδικτυακές) είναι ότι μπορούν να πετύχουν ευκολότερα από άλλους κλάδους την εξωστρέφειά τους και απίστευτες οικονομίες κλίμακας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εταιρίες αυτές δουλεύουν με margin που αγγίζει σχεδόν το 100%. Το μεγαλύτερο τους πρόβλημα ωστόσο είναι ότι πρέπει να περάσουν από ένα αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ζημιών με μεγάλες ανάγκες κεφαλαίων κίνησης. Λαμβάνοντας υπʼ όψιν ότι συνήθως οι ιδέες και οι επιχειρηματικές αυτές πρωτοβουλίες προέρχονται από νέους ανθρώπους που μεγάλωσαν με το Διαδίκτυο είναι εύκολα κατανοητό γιατί μία επιδότηση της τάξης του 40% θεωρείται απαγορευτική για να κάνει μία τέτοια εταιρεία έστω και τα πρώτα της βήματα. Προτείνω κατά συνέπεια: • Η επιδότηση για πολύ μικρές εταιρείες με διάρκεια από 1-3 χρόνια (ή και εταιρείες που πρόκειται να συσταθούν προς την κατεύθυνση αυτή) θα πρέπει να ανέβει σημαντικά και να ξεπεράσει το 80%. Εναλλακτικά θα μπορούσε να υπάρχει μία διαφορετική επιδότηση ανάλογα με την επιλέξιμη δαπάνη. Συγκεκριμένα στο ανθρώπινο δυναμικό, το συνολικό ύψος της οποίας δεν θα μπορεί να ξεπερνάει το 70% της πρότασης, θα μπορούσε η επιδότηση να είναι και 100% για νέους εργαζόμενους και 60% για το υπάρχον προσωπικό (να ληφθεί υπʼ όψιν ότι startup εταιρείες που ιδρύθηκαν έχουν προσωπικό το οποίο δυσκολεύονται πλέον να κρατήσουν). Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό θεωρείται το σημαντικότερό τους κεφάλαιο στις επιχειρήσεις αυτές και πρέπει να είναι υψηλής ειδίκευσης. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνεται διπλός στόχος, τόνωση της επιχειρηματικότητας με ταυτόχρονη μείωση της ανεργίας. Η διαφορά στην προτεινόμενη επιδότηση μπορεί να χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τη μείωση των δαπανών που θα έδινε ο ΟΑΕΔ στους ανέργους αυτούς. • Η επιδότηση για τις υπόλοιπες εταιρίες θα μπορούσε επίσης να έχει μία διακύμανση ανάλογα με την επιλέξιμη δαπάνη και να είναι 40% για το υπάρχον προσωπικό και 60% για το νέο προσωπικό. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι ναι μεν είναι επιθυμητή η τόνωση της Περιφέρειας, πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπʼόψιν ότι μία εταιρεία υψηλής τεχνολογίας δεν αρκεί μόνο να έχει την έδρα της στην Περιφέρεια. Πρέπει και να είναι σε θέση να βρει αξιόλογο δυναμικό υψηλής επιστημονικής ή τεχνολογικής ειδίκευσης, το οποίο θα δυσκολευτεί πολύ περισσότερο να το βρει στην Περιφέρεια. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι όλες οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο εξωτερικό έχουν συγκεντρωθεί σε πόλους και πάρκα μεγάλων αστικών κέντρων τα οποία γίνονται πόλος έλξης και επενδυτών και νέων επιχειρηματιών αλλά και νέων επιστημόνων