• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Κ.' | 26 Νοεμβρίου 2010, 10:32

    Αφού τα χρήματα του συγκεκριμένου ταμείου θα προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπάρχει επιτακτική ανάγκη, να υπάρχει απολογισμός με πλήρη διαφάνεια και ειλικρίνεια για το πως αξιοποιούνται τα κεφάλαια του υπό δημιουργία φορέα. Υπάρχει ακόμα επιτακτική η ανάγκη να προστατευθεί η απασχόληση. Οι επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ και για όσο διάστημα θα διαρκεί η δανειακή τους σχέση θα πρέπει να διατηρούν το προσωπικό τους με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες που αυτό βρισκόταν, όταν επιδοτήθηκαν. Οι επιχειρήσεις που επιδοτούνται από τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ θα πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των προγραμμάτων ενίσχυσης-επιδότησης. Στις δε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν ισχύει, να υπάρχουν ρήτρες επιστροφής των χρημάτων και άμεσης διακοπής της επιδότησης. Αυτό όμως θα πρέπει να προβλέπεται από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και θα πρέπει νομικά να είναι "άμεσο" και "ταχείας αποτελεσματικότητας", έτσι ώστε να μην υπάρχουν δικαστικές εμπλοκές, για να μπορεί το Δημόσιο να αποζημιώνεται άμεσα.... Για να μη μπω στη διαδικασία να σας θυμίσω πόσα κεφάλαια "επιδοτούμενα", εδώ και 35 συναπτά έτη δεν πληρούσαν τους σκοπούς για τους οποίους δόθηκαν και ουδείς από τους πολιτικούς που ακόμη και σαν βουλευτές ενεπλάκησαν, είναι άμοιροι ευθυνών (ξενοδοχεία, αγροτικές επιδοτήσεις, επιμορφωτικά προγράμματα, κλπ.)