• Σχόλιο του χρήστη 'JEDI' | 27 Νοεμβρίου 2010, 14:28

    Θα πρέπει το νέο ταμείο να μπορεί να δίνει ΚΑΙ πιστώσεις , όχι μόνο εγγυήσεις. Οι Τράπεζες δεν είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, είναι ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Με αυτό το σχέδιο το οποίο εφαρμόζεται εδώ και δύο χρόνια δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί λύση και αυτό γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να σωθεί ο Πυλώνας , την στιγμή που η πραγματική οικονομία καταρρέει. Έστω ότι τα πακέτα στήριξης που έχουν δοθεί έως σήμερα στις τράπεζες , είχαν δοθεί απευθείας στην επιχειρήσεις. Δηλαδή 28 δις + 10 δις + 25 δις, σύνολο 63 δις. Αυτά αντιπροσωπεύουν το 50%+ σχεδόν των πιστώσεων των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι κοντά στα 120 δις. Τότε τίποτε από αυτά που βλέπουμε δεν θα είχε συμβεί. Και οι Τράπεζες δεν θα είχαν γεμίσει επισφάλειες, και οι επιχειρήσεις δεν θα είχαν μπεί στον φαύλο κύκλο της ύφεσης και της συρίκνωσης, και οι απολύσεις δεν θα είχαν συμβεί και το ΑΕΠ θα ανέβαινε. Με τον τρόπο που έχετε λειτουργήσει έως σήμερα είναι ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟ να σωθεί οτιδήποτε. Ούτε οι τράπεζες , ούτε οι επιχειρήσεις , ουτε το Κράτος. Οι τράπεζες ενσωματώνουν τις εγγυήσεις Δημοσίου στα ίδια κεφάλαια , χωρίς να περνάνε ούτε ευρώ στην αγορά, προσπαθώντας να καλύπτουν τις επισφάλειες, ενώ οι Επιχειρήσεις πρέπει να λύσουν την εξής ανεπίλυτη εξίσωση. (Πτώση κύκλου εργασιών + μέιωση μικτού κέρδους + αυξημένες ζημιές, + αυξημένη φορολογία - επιστροφή κεφαλαίων κίνησης - αύξηση επιτοκίων υφισταμένων δανείων) ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ! Σε όλα αυτά προστίθεται και το κράτος με αυξημένες ανάγκες ρευστότητας, και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο αφού οι επιχειρήσεις είναι σε αδυναμία να βοηθήσουν με έσοδα. Σας παρακαλώ , τα ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ είναι χρέη που χρεώνονται σε όλους μας και θα πρέπει κάποια στιγμή να τα αποπληρώσουμε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ!