• Σχόλιο του χρήστη 'ISP' | 27 Νοεμβρίου 2010, 21:07

    Η ανάγκη μετεξέλιξης τού ΤΕΜΠΜΕ δημιουργήθηκε από την μη αποτελεσματικότητά του. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να αλλάξει η ονομασία. Οι Τράπεζες είναι η τροχοπέδη.Ξεκινήσετ από εκεί, Διαφορετικά κάνετε κάτι απλά για να το κάνετε ! Οι τράπεζες που πραγματικά ενσωματώνουν εγγυήσεις Δημοσίου στα ίδια κεφάλαια τους, χωρίς να περνάνε ούτε ευρώ στην αγορά, ζητούν ταυτόχρονα και απο τις Επιχειρήσεις επιστροφή χρημάτων, μείωση ορίων, κλείσιμο δανείων ! Σήμερα, πού γίνεται όλη αυτή προσπάθεια απλά για να σταθούν οι επιχειρήσεις πού προσπαθούν, χωρίς πελάτες, εγγυητή, χωρίς αγορά, χωρίς πρροπτική. Τεράστια σημασία θα έχει ο τρόπος, και οι διαδικασιες πού θα εφαρμόζονται για την υλοποίηση τών Προγραμμάτων μέσα από το νέο Ταμείο. Να ξεπερασθεί ο βασικός λόγος της αποτυχίας του ΤΕΜΠΜΕ πού ήταν οι Τράπεζες. Το αντικείμενο τού ΕΤΕΑΝ αλλοίμονο εάν είναι οι επιχειρήσεις χωρίς πρόβλημα ρευστότητας ! Αποφασίστε ουσιαστική συμετοχή στην εγγύηση, με το ρίσκο τού ουσιαστικού εγγυητή.