• Σχόλιο του χρήστη 'Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Έβρου' | 1 Δεκεμβρίου 2010, 00:15

    Η Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης είναι μία θετική κίνηση της πολιτείας η οποία δύναται να βοηθήσει πραγματικά πολλές επιχειρήσεις και πρέπει να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το ταχύτερο δυνατό. Σαν συμβολή στο σχέδιο Νόμου προτείνουμε Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης να μην ξεπερνά το 100% του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης και να ανέρχεται έως το ποσό των 10.000.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Το ποσοστό εγγύησης να προσαυξάνεται εφόσον η έδρα η έδρα μιας επιχείρησης είναι στην περιφέρεια. Ειδικά για περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το επιτόκιο δανεισμού και το όποιο ασφάλιστρο επί αυτού να μην ξεπερνά τις δύο μονάδες από το επιτόκιο δανεισμού της ΕΚΤ. Ο κανόνας de minimis να μην εφαρμόζεται για το σύνολο της ενίσχυσης για μακρόπροθεσμα δάνεια καθώς καισε περιπτώσεις απλής εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου προς επιχειρήσεις. Όλες οι προσκλήσεις να είναι ανοιχτές μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πρόσκλησης ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να προγραμματίσουν την αξιοποίηση του θεσμού αυτού. Στην διάθεση σας για πιο ειδικά σχόλια επί του ΕΤΕΑΝ. Με εκτίμηση Για τον Σύνδεσμο Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Έβρου Χρήστος Γιορδαμλής