• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Νικόπουλος' | 18 Δεκεμβρίου 2010, 21:12
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος: ---------------------- ια) Οι εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, όπως περιγράφονται στη Στατιστική Ταξινόμηση Κλαδικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Σ.Τ.Α.Κ.Ο.Δ.) 2008, όπως εκάστοτε ισχύει και διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 4 KW ή η θερμική ισχύς τα 8 KW. ------------------------------------------------ Δηλαδή τα στεγνοκαθαριστήρια (πλυντήρια - σιδερωτήρια) που προφανώς η ισχύς του μηχανολογικού τους εξοπλισμού υπερβαίνει τα παραπάνω όρια εμπίπτουν στις διατάξεις αδειοδότησης αυτού του νόμου; --- Ένας ανελκυστήρας αυτοκινήτων σε ένα πάρκινγκ ξέρετε τι ισχύ έχει; ----- Πιστεύω ότι και τα όρια ισχύος πρέπει να αυξηθούν και περισσότερες δραστηριότητες να μπουν στην κατηγορία (γ) που ευθέως εξαιρούνται.